Zihin, Algı, Düşünce Ânı ve Budizm


What do you love most? (En çok neyi seversin?)
What is ugly? (Sence ne çirkin?)
What are you most afraid of? (En çok neyden korkarsın?)
Why is the sky blue? (Gökyüzü neden mavi?)

Bu sorulara cevap vermek için istediğiniz kadar düşünebilirsiniz.

İngiltere’de yoldan geçenlere sorulan ve cevaplardan çok “düşünce-ânı”na odaklanan video “Thought Moments”, izleyiciye bir zihnin işleyişiyine dair yeni (aslında Budizm kadar eski) bir bakış açısı sunuyor

Düşünce, algı, bilinç gibi kavramlar sadece psikolojinin değil Budizmin de ilgi alanı. Budizmde 7 aşamalı olarak tasvir edilen algı, bilinç ve düşünce süreçlerinden beşincisi santirana, düşüncenin (ya da duygunun-Budizmin dilleri olan Pali, Tibet ya da Sanskritçede bu ikisi için ayrı kelimeler yokmuş) zihne imgesi düştüğü ânı tanımlar.

Bu fikirden yola çıkan video, yakın plan yüzlere odaklanarak, insanlara sorduğu basit soruların ve cevapların zihindeki izdüşümlerini yakalamayı başarıyor.

Sorulara cevap verenler, bakışlarını kameradan ayırıp çeşitli yerlere (yukarı, aşağı, yan vs.) bakıyorlar. Aslında baktıkları yer dış dünyada değil, kendi zihinlerinde; sorulara cevap veren insanlar ancak yavaş çekimde fark edilebilen bir çabuklukla iç dünyalarına bakıyorlar. Baktıkları yönü takip ederek biz de o zihnin işleyiş sürecine tanık olabiliyoruz.

Gözün baktığı zihin, karşıdan bakan birisinin bakış açısına göre altı bölgeye ayrılmış: Imagination (hayal, imge), Expression (ifade, dışavurum), Emotion (Duygu, his), Memory (hafıza, anı), Language(dil) ve Logic (mantık)

Videoyu izlediğinizde sorulara cevap verenlerin baktığı yön karakterlerine dair bir çok ip ucu veriyor.

http://thoughtmoments.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: